Odbiór odpadów medycznych

Odbiór odpadów medycznych

AM-MED prowadzi działalność w najwyższym stopniu dbając o środowisko naturalne, w sposób respektujący wymogi stawiane przez obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przez ustawę o ochronie środowiska oraz ustawę o odpadach.

Oferujemy

Oferujemy

 • odbiór odpadów medycznych
 • transport odpadów medycznych
 • oraz ich unieszkodliwianie
Gwarantujemy

Gwarantujemy

 • terminowe odbiory odpadów własnym taborem samochodowym
 • profesjonalna obsługę
 • usługi zgodne z wymogami związanymi z utylizacją odpadów medycznych
 • konkurencyjne ceny
Szkolimy

Szkolimy

W ramach umowy, bez dodatkowych opłat przeszkolimy Państwa w zakresie:

 • klasyfikacji,
 • sposobów zbierania,
 • czasowego składowania odpadów.

Odbiór każdej partii odpadów potwierdzamy na Karcie Przekazania Odpadów.

Obsługujemy m.in.:

 • państwowe i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • laboratoria,
 • prywatne gabinety lekarskie,
 • gabinety stomatologiczne,
 • domy pomocy społecznej,
 • salony fryzjerskie i kosmetyczne,
 • studia tatuażu,
 • lecznice dla zwierząt,
 • prywatne gabinety weterynaryjne,
 • apteki.

Zapraszamy do współpracy.